Brainmanagement Solutions

Onze diensten

BM in Scholen


Coördinator Nele Decorte

Co-coördinator 


Workshops en vormingen:


 

Vaststelling:

Ervaar je veel spanningen, frustraties en ziekteverzuim onder leerlingen?

 

Doelstelling:

Meer enthousiaste geconcentreerde leerlingen.

Meer zelfvertrouwen bij de leerlingen.

Meer productieve leerlingen.

Meer samenhorigheid onder de leerlingen die leidt naar een gezellige open sfeer in de klas en in de ganse schoolgemeenschap.

 

Hoe:

We komen in 5 sessies kijken en adviezen geven hoe de leerlingenvreugde in de klas steevast kan verbeterd worden met zeer specifieke technieken die bij iedereen de spanningen snel helpen loslaten of ontladen.

Al deze Dynamische Meditatie Technieken kunnen makkelijk geïntegreerd kunnen worden in of buiten de klas.

 

Stress release bij leerlingen en leraars zorgt niet alleen voor meer enthousiast studenten en lesgevers en verbetering van de groepsgeest, maar vooral een meer productieve vorm van communiceren onder elkaar.


Voor wie deze vorming:

Voor zorgleerkrachten en CLB’s.


Deze leerlingenbegeleiders kunnen zich later bekwamen tot Dynamische Meditatie Therapeut indien zij dit wensen

BM in Bedrijven


Coördinator Nele Decorte

                                              

                        Workshops en vormingen:


 

Vaststelling:

Ervaar je veel spanningen, frustraties en ziekteverzuim onder je werknemers?

 

Doelstelling:

Meer enthousiaste werkvreugde bij je werknemers.

Meer werk productiviteit bij je werknemers.

Meer samenhorigheid onder de werknemers die leidt naar een enthousiaste sfeer op de werkvloer.

 

Hoe:

Ik kom in 5 sessies de arbeidsvreugde op de werkvloer verhogen met zeer specifieke technieken die bij iedereen de spanning snel helpt loslaten en makkelijk geïntegreerd kunnen worden op de werkvloer.


De investering van 2500 euro zorgt voor een beter rendement met enthousiaste werknemers die hun eigenaarschap opnemen en zal niet enkel de groepsgeest verbeteren, maar vooral een meer productieve vorm van communiceren onder elkaar stimuleren.


Stress release bij werknemers is een belangrijk gegeven om niet alleen de productiviteit, concentratie en communicatie te verhogen, ook om ziekteverzuim, burnout, boreout of depressie te reduceren bij werknemers.


Voor wie deze vorming:

Voor alle bedrijfsleiders, directies en HR die de psycho risico analyse in hun bedrijf of voorziening met een goed leiderschap en eigenaarsschap nemen.


Specifieke teamleiders of coachen kunnen zich later bekwamen tot Dynamische Meditatie Therapeut indien zij dit wensen

Contact