Solutions voor scholen

Expertise in Stress Management en Groei Management.

Klas - School

Stress Management

Ons team deelt met plezier hun deskundigheid

HOE leerlingen en medewerkers hun Stress

kunnen Managen.


Het zorgt voor meer Stress Bestendige

leerlingen en medewerkers.

Heel wat leerlingen worstelen met emotionele issues. In combinatie met uitstelgedrag of perfectionisme verliezen ze hun veerkracht en stress bestendigheid.

Dit hoogspanningsveld of hoge prikkelbaarheid kan hen vastrijden in studie verzuim, automutuleren, stille grijze muizen of opstandige leerlingen. 

Duurzame garantie

Wij bieden duurzame en snelwerkenden Dynamische tools aan die er voor zorgen dat de spanningen en stress à la minuut verlaagd worden. 


Nadien verhoogd het welbevinden van de leerlingen en medewerkers die de productiviteit en slaagkansen verhoogd.

Het verlaagt de onkosten van ziekte verzuim en het constant zoeken naar oplossingen en vervangingen.

Er wordt een Mindfulness van het hoogste niveau bereikt. Leerlingen kunnen nadien zich beter concentreren zodat ze de leerstof beter tot zich kunnen nemen. Leerlingen zitten rustiger in de klas waardoor het klasgevoel aangenamer en hechtiger wordt beleefd.

Inhoud traject

Module 1:

Inspiratiedag Stress Management

Module 2:

Verdieping in Stress Management voor zorgleerkrachten en directies

Module 3:

2-daagse opleiding Stress management voor zorgleerkrachten en CLB's

Is jullie school klaar om jullie studenten een level hoger

te brengen? 

unsplash